22 maart 2018 – Jaarvergadering

Op donderdag 22 maart 2018 vindt onze jaarvergadering plaats. De vergadering wordt gehouden bij “De Brem Holsteins”, Schandelo 110 in Velden. Aanvang vergadering is om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en vlaai. Vanaf 19.15 uur bestaat de mogelijkheid om een korte rondleiding door het bedrijf te volgen. Na afloop van de vergadering volgt een presentatie over de nieuwe privacywet, de AVG. We sluiten af met een informeel samenzijn.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en welkomstwoord door voorzitter.
 2. Verslag jaarvergadering 9 maart 2017.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarverslag 2017.
 5. Financieel verslag 2017.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Vaststelling contributie 2018.
 8. Jaarprogramma 2018.
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Rondvraag.

Noteer alvast in de agenda de volgende bijeenkomsten van Salvo in 2018:

 • 8 juni 2017 activiteit in de regio bij een Salvo ondernemer
 • 21 september 2017 een culturele activiteit
 • 2 november 2017 de Ondernemersdag

Tot donderdag 22 maart bij “De Brem Holsteins”…