5 april 2016 – SALVO 2.0; Bent u er klaar voor?

Tijdens deze bijeenkomst zal @46 een presentatie geven over haar bedrijvencentrum te Venlo.

Daarnaast zal er worden ingegaan op enkele actuele onderwerpen op het gebied van automatisering en Internet. Te denken valt aan:
• content-marketing
• de wetgeving rondom data-lekken
• wat verder ter tafel komt….

Locatie: Café de Sport te Velden