7 november – Uitnodiging Ondernemersdag 2019

Deze avond biedt op een interactieve wijze bouwstenen om uw onderneming op orde te hebben… We bieden 3 workshops:
1. ‘Kleine letttertjes…’ door Martien Tönnissen (Achmea)
2. ‘Inkomstenderving en arbeidsongeschiktheid’ door Rob Hendrix (Haa Assurantieadvies)
3. ‘Financieren van beleggingsonroerend goed’ door Stan van Gendt (ABN Amro)

De locatie is het bedrijfsverzamelgebouw Spikweien 25 in Lomm (het voormalige Almax gebouw) en het programma ziet er als volgt uit:

18:00 – Inloop
18:30 – Welkomstwoord door voorzitter Frans Peter Baalman
19:00 – Buffet
19:30 – Workshops
21:30 – Borrel
22:30 – Einde

Opgave tot uiterlijk 28 oktober met vermelding aantal personen via het contactformulier. Er zijn geen kosten aan verbonden.