9 maart 2017 – Jaarvergadering

Op donderdag 9 maart 2017 vindt onze jaarvergadering plaats. De vergadering wordt gehouden bij “De Arcense Herberg”, Lingsforterweg 49 in Arcen, nabij sportpark DEV-Arcen. Aanvang vergadering is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie en vlaai. Na afloop van de vergadering volgt een presentatie door een medewerker van de gemeente Venlo, afdeling Sportzaken met als onderwerp “Sport(beleid) in relatie tot ondernemen”. We sluiten af met een informeel samenzijn.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en welkomstwoord door voorzitter.
 2. Verslag jaarvergadering 10 maart 2016.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarverslag.
 5. Financieel jaarverslag door penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Vaststelling contributie 2017.
 8. Jaarprogramma 2017.
 9. Bestuurssamenstelling, algemeen bestuurslid Jacques Beurskens treedt af.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting vergadering.

Noteer alvast in de agenda de volgende bijeenkomsten van Salvo in 2017:

 • 8 juni 2017 activiteit in de regio bij een Salvo ondernemer
 • 21 september 2017 een culturele activiteit
 • 2 november 2017 de Ondernemersdag

Tot donderdag 9 maart in “De Arcense Herberg”…