Beëindiging samenwerking Ondernemersvereniging SALVO en Smaakvol Arcen

Begin 2013 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen SALVO en Smaakvol. Smaakvol was in oprichting om met name het toeristisch Arcen meer op de kaart te zetten.

Omdat de initiatiefnemers zeker in de beginfase ondersteuning zochten en zo zich meer konden richten op het meer body geven van Smaakvol was overeengekomen dat de partijen 3 jaar samen zouden optrekken. Na die 3 jaar zou worden bekeken of ze samen verder zouden gaan of dat de wegen weer zouden scheiden.

Intussen is duidelijk dat Smaakvol voldoende leden heeft en dat door hun specifiek richten op het toerisme de toegevoegde waarde van SALVO niet meer aanwezig is.

Kortom: per 1 januari 2016 zal de samenwerking tussen SALVO en Smaakvol beëindigd worden. Ondernemers kunnen dus zowel lid zijn van Smaakvol als ook van SALVO.

SALVO richt zich meer op een breder pakket van het ondernemerschap. Belangenbehartiging, informatiebijeenkomsten en onderlinge contacten zijn de belangrijke punten bij SALVO.