Nieuw voorzitter ondernemersvereniging SALVO voorgesteld

“Ondernemersvereniging Arcen, Lomm en Velden is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen,” zegt Frans-Peter Baalman, de beoogde nieuwe voorzitter van Salvo. Hij werd donderdag 26 november voorgesteld tijdens de jaarlijkse ondernemersdag. Baalman volgt Ger Lommen op die 8 jaar voorzitter is geweest.

“Salvo is 13 jaar geleden opgericht op een ondernemersdag tijdens een boottocht op de Maas. B&W van de toenmalige gemeente Arcen en Velden gaven naast het startschot ook startgeld mee. De weg naar de gemeente was destijds kort. Salvo werd een podium waar ondernemers elkaar ontmoetten en kennis uitwisselden. Inmiddels telt Salvo zo’n 114 leden, dat is driekwart van alle ondernemers in de drie dorpen,” vertelt voormalig rozenkweker Ger Lommen.

Salvo houdt zich momenteel bezig met belangenbehartiging, informatie-avonden voor ondernemers rond actuele thema’s en sinds enige tijd stellen lokale ondernemers zich aan elkaar voor met een bedrijfspresentatie. Ook zijn er regelmatig werkbezoeken bij bedrijven in de regio. Tijdens de ondernemersdag op 26 november was Salvo te gast bij Rabobank Venlo. Directeur Addy Lutgenau: “De industrie in de regio Venlo trekt weer aan, maar de werkloosheid is met 8% hoger dan het landelijk gemiddelde. Hij is belangrijk dat het MKB aan innovatie doet en meer samenwerkt.” Sierplantenteler en Salvo-lid Jac Haenen uit Velden doet dit al. Hij is door de LLTB genomineerd voor de Lodewijk van der Grinten prijs op 8 december. In het naastgelegen hotel Van der Valk horen de ondernemers dat in 2020 er een nieuw hotel verrijst. Alleen de toren blijft staan, de rest wordt gesloopt en volledig herbouwd.

De Veldense apotheker Baalman wil het huidige beleid voortzetten, zij het met een koerswijziging. “We zien dat ondernemers elkaar inmiddels weten te vinden, het is nu tijd voor verdieping,” vertelt hij. Op zijn agenda staat vooral het verbeteren van de relatie met de gemeente Venlo. Oud raadslid Lommen: “In stadsvisie van Venlo draait het om de stad Venlo. De dorpen komen op de tweede plaats, dat moet anders.” Baalman: “De gemeente zou zich veel meer faciliterend moeten opstellen in plaats van overal commercieel tussen te zitten. Salvo zou bijvoorbeeld graag meepraten over de gronden die zijn vrijgekomen na de sloop van een aantal panden in Velden. Ook zouden panden die leegstaan eerder een vergunning moeten krijgen om daar iets nieuws te starten. Een goed woon- en werkklimaat is immers van belang voor de leefbaarheid in de dorpen.”

Per 1 januari 2016 maken de toeristische ondernemers in Arcen, verenigd in Smaakvol Arcen, zich los van Salvo om op eigen kracht verder te gaan. Met behulp van Salvo werd onder meer de toeristische website www.smaakvolarcen.nl gerealiseerd. Lommen vindt dit jammer. Horecaondernemer Peter Bouten zal namens Salvo de vertegenwoordiging in de toeristische commissie van de gemeente op zich nemen.

“Salvo is bewezen noodzakelijk, wil groeien naar de toekomst en meer zichtbaar zijn. Salvo heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van de koopzondagen in de gemeente Venlo, alleen is dat onbekend,” aldus Baalman. In de jaarvergadering op 10 maart wordt de nieuwe voorzitter officieel benoemd. Uit het applaus na de bekendmaking van zijn kandidatuur valt op te maken dat dit een formaliteit is.