Verslag meeting ‘Salvo gaat digitaal’

Hierbij een kort verslag van onze eerste online bijeenkomst van 4 februari jongstleden…

Het aantal deelnemers was heel beperkt, of misschien toch maar goed dat er glasvezel wordt aangelegd, zodat de connectie een volgende keer beter zal gaan. Desalniettemin vonden wij als bestuur het een interessante bijeenkomst. Het uitwisselen van ondernemersverhalen onder elkaar wordt juist in deze tijd als heel erg prettig ervaren. Met dit doel zijn we deze bijeenkomst dan ook in gegaan, informeel elkaar weer na lange tijd
ontmoeten.

We hebben met elkaar gesproken over hoe het de individuele ondernemer vergaat in deze tijd van een wereldwijde pandemie. Het ene bedrijf heeft veel last ervaren in het begin van het coronatijdperk en het andere ervaart het juist nu. Creativiteit en denken in oplossingen blijkt hierbij een erg
belangrijke. Als we met elkaar deze ervaringen delen zouden we er alleen maar sterker uit moeten kunnen komen.

Om die reden willen we dit dan ook een vervolg geven met hopelijk meer belangstelling. We willen graag connectie maken. Dus geef je op voor een van de volgende bijeenkomsten. We willen dan mogelijk een bepaald onderwerp inbrengen, waarbij we samen wederom in gesprek gaan en tot inspirerende gedachten met elkaar kunnen komen.
Verder zijn we als bestuur in voorbereiding bezig om in september en november weer fysieke bijeenkomsten te houden. Uiteraard zijn we afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment. Maar goed, we blijven positief en hopen dat we elkaar dan toch wel echt weer ‘in den lijve’ mogen ontmoeten.

Blijf allen gezond!

Bestuur Salvo