Verslag toeristische bewegwijzering

Op maandag 22 februari 2016 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Venlo en Salvo inzake de toeristische bewegwijzering 2016.

Besproken is de achtergrond en status van de herziening. Benoemd zijn knelpunten ingebracht door SALVO-ondernemers. Vanuit Salvo is duidelijk zorg geuit over het proces en communicatie. Door (komende) wethouderswisseling is alle communicatie vanuit de gemeente niet allemaal vlekkeloos verlopen.

Bewegwijzering in totaliteit is besproken en opgesplitst in 3 segmenten;
1             Toeristische bewegwijzering volgens gemeentelijk kader
2             Maatschappelijke bewegwijzering
3             “algemene” bewegwijzering

-Gevraagd is door Salvo om een “second opinion”  (beoordeling nieuwe situatietekening) betreffende de toeristische bewegwijzering. Hier komt antwoord op van de Gemeente Venlo.
-Gevraagd is om meer vertegenwoordiging van Arcen, Lomm en Velden in de partij van Salvo binnen de gemeente Venlo op meerdere onderwerpen.
-“algemene” bewegwijzering beleid dient te worden ontwikkeld om wildgroei en excessen te voorkomen. Hiervoor wil Salvo wel partij in zijn.

Een constructieve bijeenkomst waarbij wederzijdse standpunten prima naar voren zijn gekomen.
Afgesproken is dat we op de hoogte worden gehouden van de voortgang en de ontwikkelingen.

p.s. Toeristische bewegwijzering is na gesprek aangepast binnen de mogelijkheden. B.v. Hansehof en openluchttheater Velden krijgen wel toeristische status.